INVESTIČNÝ PROJEKT JAVORINA

Básnický chodník -- alebo -- Nás hranica nerozdeľuje ....

IP JAVORINA-Lubina

Kalendár vývozu ZKO pre rok 2019

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!

HaZZ_znak

Vážení občania,

pomaly prichádza jarné obdobie, ktoré sa každoročne prejavuje veľkým nárastom počtu požiarov v prírodnom prostredí. Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikli v priamej súvislosti porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú seba, svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi a na občanov týmto apeluje:

 

  • Nevypaľujte suché trávnaté porasty!
  • Nezakladajte oheň v prírode a na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
  • Nefajčite v lesoch!
  • Na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené - ohniská!
  • Pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 EUR!

 

Vážení občania,

chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa v prírode zodpovedne.

 

"Právnici blízko k Vám"

Občianske združenie "Právnici blízko k Vám" oznamuje, že v našej obci uskutočňuje   b e z p l a t n ú  právnu pomoc a právne poradenstvo každému občanovi, ktorý o to požiada. Dni, v ktorých sa uskutočňujú tieto bezplatné konzultácie budú vždy v predstihu vyhlásené miestnym rozhlasom, zverejnené na web stránke obce Lubina a na úradnej tabuli.

Občianske združenie tvoria právnici, ktorí sú odborníkmi v najrôznejších oblastiach práva. Všetky Vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej miestnosti vždy iba za účasti jednej osoby tak, aby bolo zabezpečené maximálne súkromie každého občana. Občianske združenie poskytuje právnu pomoc a poradenstvo občanom vo všetkých oblastiach práva, a to predovšetkým v oblasti rodinného práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťahov, trestného práva, prevodov nehnuteľností, obchodného práva atď.

Využite túto jedinečnú príležitosť a nechajte si zadarmo poradiť odborníkmi, a to na každú jednu Vašu otázku.

Ak by ste sa z pracovných dôvodov nestihli osobne zúčastniť poradenstva, kontakt na právnika, ktorý Vám poskytne bezplatné právne poradenstvo aj prostredníctvom telefonického rozhovoru, bude k dispozícii na Obecnom úrade.

 

Termín, kedy bude poskytnuté bezplatné právne poradenstvo:

 

9. apríl 2013  v čase od 15:00 hod. do 15:45 hod. na Obecnom úrade

 

prvnici

 

Veľká noc

VŠETKÝM NÁVŠTEVNÍKOM OBECNÉHO INTERNETOVÉHO PORTÁLU

ŽELÁME

PRÍJEMNÉ PREŽITIE SVIATOČNÝCH DNÍ VEĽKEJ NOCI!

 

kraslice

 

OZNAM

Vážení občania,

Obecný úrad bude dňa 2. apríla 2013 pre čerpanie dovolenky zatvorený.

 


Stránka 138 z 155