INVESTIČNÝ PROJEKT JAVORINA

Básnický chodník -- alebo -- Nás hranica nerozdeľuje ....

IP JAVORINA-Lubina

Kalendár vývozu ZKO pre rok 2019

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

OZNAM

Vážení občania,

Obecný úrad bude dňa 2. apríla 2013 pre čerpanie dovolenky zatvorený.

 

DETSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA JAVORINKA


DETSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA JAVORINKA

 

MOS Miškech Dedinka otvorilo dňa 14. marca 2013  v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke Detskú folklórnu skupinu Javorinka.

Tí, ktorí máte záujem prihlásiť svoje dieťa (alebo seba), hláste sa na telefónnom čísle 0911/69 27 68 alebo priamo v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke každý štvrtok o 17.00 hod.

Na skúšky si so sebou treba priniesť prezuvky a oblečenie (tričko a tepláky, dievčence sukne).

 

Prihlásiť sa môžu deti už od 3 rokov. Horná veková hranica nie je ohrančená.

 

20130314_174706_640x480

 

...lebo na tradíciách záleží!

Ďalšie informácie...
 

Začatie stavebných prác - oznámenie

Enermont, s. r. o. Bratislava v zastúpení stavebníka - ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, 816 46 Bratislava, oznamuje začatie stavebných prác na stavbe:


"TN Lubina U Kopcov, rekonštrukcia NNV siete".

Ďalšie informácie...
 

Oznam - VECNÉ BREMENO ZO ZÁKONA

Správa katastra Nové Mesto nad Váhom oznamuje občanom, že vlastníkom pozemkov, na ktorých bolo zamerané elektroenergetické zariadenie – vedenie vysokého napätia na trase rozvodňa Myjava a rozvodňa Bošáca, vykonala zápis vecného bremena zo zákona v prospech ZSE Distribúcia, a.s. na príslušných listoch vlastníctva.  Jedná sa o zápis v zmysle platných zákonov o energetike.

Na základe uvedeného zápisu do listov vlastníctva a v zmysle § 37 katastrálneho zákona zaslala vlastníkom uvedených pozemkov oznámenie o zápise.

 


Stránka 132 z 148