INVESTIČNÝ PROJEKT JAVORINA

Básnický chodník -- alebo -- Nás hranica nerozdeľuje ....

IP JAVORINA-Lubina

Kalendár vývozu ZKO pre rok 2019

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Zber papiera

images

Základná škola s Materskou školou S. Štúra v Lubine oznamuje, že prebieha zber papiera.

Papier môžete doniesť počas pracovných dní: pondelok - piatok, až do odvolania, každé ráno pánovi školníkovi.

 

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!

HaZZ_znak

Vážení občania,

pomaly prichádza jarné obdobie, ktoré sa každoročne prejavuje veľkým nárastom počtu požiarov v prírodnom prostredí. Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikli v priamej súvislosti porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú seba, svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi a na občanov týmto apeluje:

 

  • Nevypaľujte suché trávnaté porasty!
  • Nezakladajte oheň v prírode a na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
  • Nefajčite v lesoch!
  • Na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené - ohniská!
  • Pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 EUR!

 

Vážení občania,

chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa v prírode zodpovedne.

 

"Právnici blízko k Vám"

Občianske združenie "Právnici blízko k Vám" oznamuje, že v našej obci uskutočňuje   b e z p l a t n ú  právnu pomoc a právne poradenstvo každému občanovi, ktorý o to požiada. Dni, v ktorých sa uskutočňujú tieto bezplatné konzultácie budú vždy v predstihu vyhlásené miestnym rozhlasom, zverejnené na web stránke obce Lubina a na úradnej tabuli.

Občianske združenie tvoria právnici, ktorí sú odborníkmi v najrôznejších oblastiach práva. Všetky Vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej miestnosti vždy iba za účasti jednej osoby tak, aby bolo zabezpečené maximálne súkromie každého občana. Občianske združenie poskytuje právnu pomoc a poradenstvo občanom vo všetkých oblastiach práva, a to predovšetkým v oblasti rodinného práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťahov, trestného práva, prevodov nehnuteľností, obchodného práva atď.

Využite túto jedinečnú príležitosť a nechajte si zadarmo poradiť odborníkmi, a to na každú jednu Vašu otázku.

Ak by ste sa z pracovných dôvodov nestihli osobne zúčastniť poradenstva, kontakt na právnika, ktorý Vám poskytne bezplatné právne poradenstvo aj prostredníctvom telefonického rozhovoru, bude k dispozícii na Obecnom úrade.

 

Termín, kedy bude poskytnuté bezplatné právne poradenstvo:

 

9. apríl 2013  v čase od 15:00 hod. do 15:45 hod. na Obecnom úrade

 

prvnici

 

Veľká noc

VŠETKÝM NÁVŠTEVNÍKOM OBECNÉHO INTERNETOVÉHO PORTÁLU

ŽELÁME

PRÍJEMNÉ PREŽITIE SVIATOČNÝCH DNÍ VEĽKEJ NOCI!

 

kraslice

 


Stránka 131 z 148