Kalendár vývozu ZKO pre rok 2018

Kalendár vývozu ZKO pre rok 2018

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Povinné očkovanie psov

Dňa 11. mája 2013 sa bude v obci Lubina vykonávať povinné očkovanie psov podľa nasledovného časového rozvrhu:

 

Lubina Kultúrny dom G. Zocha 8:00 - 9:00 hod.
Hrabové zastávka 9:15 - 9:30 hod.
Hrnčiarové obchod 9:45 - 10:15 hod.
Miškech Dedinka Osvetový dom Dr. M. Hodžu 10:30 - 10:45 hod
U Valenčíkov Križovatka 11:00 - 11:15 hod.
Podkozince bývalý obchod 11:30 - 12:00 hod.
Barina zastávka 12:15 - 12:30 hod.
U Kľačkov zastávka 12:35 - 12:45 hod.

 

Poplatok za zaočkovanie jedného psa je 5 EUR. V prípade záujmu sa bude vykonávať i čipovanie psov. Poplatok je 12 EUR za psa.

pes

 

Zber papiera

images

Základná škola s Materskou školou S. Štúra v Lubine oznamuje, že prebieha zber papiera.

Papier môžete doniesť počas pracovných dní: pondelok - piatok, až do odvolania, každé ráno pánovi školníkovi.

 

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!

HaZZ_znak

Vážení občania,

pomaly prichádza jarné obdobie, ktoré sa každoročne prejavuje veľkým nárastom počtu požiarov v prírodnom prostredí. Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikli v priamej súvislosti porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú seba, svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi a na občanov týmto apeluje:

 

  • Nevypaľujte suché trávnaté porasty!
  • Nezakladajte oheň v prírode a na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
  • Nefajčite v lesoch!
  • Na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené - ohniská!
  • Pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 EUR!

 

Vážení občania,

chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa v prírode zodpovedne.

 

"Právnici blízko k Vám"

Občianske združenie "Právnici blízko k Vám" oznamuje, že v našej obci uskutočňuje   b e z p l a t n ú  právnu pomoc a právne poradenstvo každému občanovi, ktorý o to požiada. Dni, v ktorých sa uskutočňujú tieto bezplatné konzultácie budú vždy v predstihu vyhlásené miestnym rozhlasom, zverejnené na web stránke obce Lubina a na úradnej tabuli.

Občianske združenie tvoria právnici, ktorí sú odborníkmi v najrôznejších oblastiach práva. Všetky Vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej miestnosti vždy iba za účasti jednej osoby tak, aby bolo zabezpečené maximálne súkromie každého občana. Občianske združenie poskytuje právnu pomoc a poradenstvo občanom vo všetkých oblastiach práva, a to predovšetkým v oblasti rodinného práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťahov, trestného práva, prevodov nehnuteľností, obchodného práva atď.

Využite túto jedinečnú príležitosť a nechajte si zadarmo poradiť odborníkmi, a to na každú jednu Vašu otázku.

Ak by ste sa z pracovných dôvodov nestihli osobne zúčastniť poradenstva, kontakt na právnika, ktorý Vám poskytne bezplatné právne poradenstvo aj prostredníctvom telefonického rozhovoru, bude k dispozícii na Obecnom úrade.

 

Termín, kedy bude poskytnuté bezplatné právne poradenstvo:

 

9. apríl 2013  v čase od 15:00 hod. do 15:45 hod. na Obecnom úrade

 

prvnici

 


Stránka 92 z 109