Zmiešaná štvorhra - RND 1.7.2017 vrch Roh Lubina

Zmiešaná štvorhra - RND 1.7.2017 vrch Roh Lubina

2. ročník - Lubinská kosa 27. máj 2017

2. ročník Lubinská kosa - 27. máj 2017

MÚZEUM Rodný dom Samuela Štúra

MÚZEUM Rodný dom Samuela Štúra

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Slávnostné uvítanie nových občanov obce Lubina

uvtanie
"Zrodil sa človek.

Čo je nádhernejšie? Čo je viac?"

V sobotu - 15. októbra 2016 sa atmosféra v sobášnej miestnosti Obecného úradu niesla v slávnostnom duchu. Uskutočnilo sa totiž uvítanie nových občanov našej obce do života. Tí veru netušili, že práve im patrila tá nádherná chvíľa, počas ktorej ich starosta obce vítal do našich radov a rodičom srdečne blahoželal k ich narodeniu. 

Ďalšie informácie...
 

Pozvánka na zdravotnú prednášku

MS SČK v Miškech Dedinke a MOS v Miškech Dedinke pozývajú občanov dňa
21. októbra 2016, t. j. v piatok o 17.30 h do Osvetového domu Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke na zdravotnú prednášku MUDr. Dariny Štúrovej - odborníčky v oblasti psychiatrie pre deti a dospelých, psychoanalýzy a homeopatie.


Téma prednášky: depresia, úzkostné stavy, afektívna porucha a poruchy spánku.

 

Oznámenie - údržba ochranného pásma vedenia VN

Spoločnosť EKOREM s. r. o. Lipany ako zmluvný dodávateľ služieb pre Západoslovenskú distribučnú a. s., Tím SEZ - Sever v Trenčíne pripravuje realizáciu prác na údržbe ochranného pásma nižšie uvedeného VN vedenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahom prác je odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov ochrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení z dôvodu havarijného stavu na časti VN vedení. Názov stavby: VN 1032 Lubina časť Hrabové
Viac informácií pdf_small TU
pdf_small mapka 

 

ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU

Dňa 14. októbra 2016 budú v obci Lubina rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Do kontajnera je možné ukladať veľkorozmerný odpad ako napr. starý nábytok (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, koberce a iné.

Do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich, je zakázané ukladať: nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie), plasty, papier.


Rozmiestnenie jednotlivých kontajnerov:


Obec
- dolný koniec - autobusová zastávka
- pri parku
- pri bytovkách
- za humnami - Jančéch stodola
Hrabové - autobusová zastávka
U Rubaninských
Hrnčiarové - obchod
Miškech Dedinka - Požiarna zbrojnica
U Valenčíkov
Podkozince - pri bývalom obchode
Barina - autobusová zastávka
U Kľačkov - autobusová zastávka


 


Stránka 10 z 92