Vianočné trhy - 18. december 2017

Vianočné trhy - 18. december 2017

Vianočný koncert - 30. december 2017 Evanjelický a. v. kostol Lubina

Vianočný koncert - 30. december 2017 Evanjelický a. v. kostol Lubina

Hrobové miesta - značenie

Hrobové miesta - značenie

Systém zberu komunál.odpadu a triedeného zberu v obci

Systém zberu komunál.odpadu a triedeného zberu v obci

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

oheOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Novom Meste n/V  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava

od 3.8.2017, 12:00 hod  do odvolania
 

Ďalšie informácie...
 

Úprava času predaja v predajni COOP Jednota Lubina

Vedúca predajne COOP Jednota Lubina oznamuje,
že v čase od 10. augusta do 26. augusta 2017
z dôvodu čerpania dovolenky bude predajňa otvorená nasledovne:PONDELOK Z a t v o r e n é
UTOROK 6.30 - 12.00   12.45 - 15.30
STREDA 6.30 - 12.00   12.45 - 14.30
ŠTVRTOK 6.30 - 12.00   12.45 - 15.30
PIATOK 6.30 - 12.00   12.45 - 15.30
SOBOTA 6.30 - 11.00
NEDEĽA Z a t v o r e n é
   

Oslavy česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti

velka_javorina_2017

Nedeľa 30. júla 2017 patrila na Veľkej Javorine oslavám česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. Štvrťstoročnica Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine dokazuje, že spoločná hranica oddeľujúca dva národy je "len pomyslená".

Možno ani sám Jozef Miloslav Hurban netušil, aké pamätné, nadčasové, slová vyslovil: "Tu bratia vždy sa stretať budú, tu vernosť prisahať si budú." Pamätné slová, ktoré za viac ako 170 rokov zazneli z úst nespočetného množstva "obyčajných" ľudí, predstaviteľov spoločenského, politického i kultúrneho života. 
Rovnako toto heslo zaznievalo aj na tohtoročných slávnostiach. Jeho význam umocnili svojou prítomnosťou aj predstavitelia štyroch prihraničných samosprávnych krajov: Trenčianskeho, Trnavského, Zlínskeho a Jihomoravského, za účasti poslancov parlamentov oboch národov, primátorov a starostov prihraničných miest a obcí a, samozrejme, veľkého množstva návštevníkov z Čiech, Moravy a Slovenska.

Ďalšie informácie...
 


Stránka 10 z 106