Jesenný zber veľkoobjemového odpadu - 20.10.2017

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu - 20.10.2017

Gazdovský večer - Ľudová veselica 28.10.2017

Gazdovský večer - Ľudová veselica 28.10.2017

Systém zberu komunál.odpadu a triedeného zberu v obci

Systém zberu komunál.odpadu a triedeného zberu v obci

Nábor nových členov do DFS Javorinka Miškech Dedinka

Nábor nových členov do DFS Javorinka Miškech Dedinka

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Tradičné stretnutie občanov na Chríbe

MOS Miškech Dedinka, DHZ Lubina - Miškech Dedinka, DFS Javorinka, MS SČK Lubina -Miškech Dedinka srdečne pozývajú na Tradičné stretnutie občanov na Chríbe, ktoré sa uskutoční v sobotu - 8. júla 2017.

Ďalšie informácie...
 

Zmiešaná štvorhra v lubinskom amfiteátri

radoinci1
Zmiešaná štvorhra – komediálna hra, v ktorej skúma Radošinské naivné divadlo momentálny stav či kvalitu súčasného slovenského života, mieru nášho úsilia a najmä hľadania ľudského šťastia bavila divákov, ktorí zavítali v sobotu 1. júla 2017 do prírodného amfiteátra pod vrchom Roh. V čom spočíva zmysel ľudského šťastia? Stanislav Štepka a RND sa podujali na dvadsaťštyrihodinový, možno až netaktný výskum a nazreli do života dvoch úplne rozdielnych slovenských rodín. Takto chceli podať čo najpresnejšiu správu o trpko-smiešnych účastníkoch tejto dedinsko-mestskej ľudskej zápasovej štvorhry či hry, v ktorej sa tak trochu nepriamo zápasí o zmysel ľudského šťastia. Podujatie, na ktoré zavítalo bezmála 700 účastníkov, zorganizovala obec Lubina.

Ďalšie informácie...
 

Prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Lubina od 1. júla 2017 PreVaK, s. r. o.

vodovodS účinnosťou od 1. júla 2017 sa prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Lubina stala spoločnosť PreVaK, s. r. o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, zastúpená konateľom Mgr. Petrom Škriečkom. Verejný vodovod zostáva vo vlastníctve obce a uvedená spoločnosť sa zmluvne zaviazala k zabezpečeniu riadneho a plynulého prevádzkovania verejného vodovodu v požadovanej kvalite a v súlade s uzatvorenou Zmluvou, zákonom č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách), zákonom č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ďalšími vydanými a platnými právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom zmluvy a podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy.

Ďalšie informácie...
 

19. ročník kopania Jedenástok mužov pod Javorinou o Putovný pohár starostu obce

pohr

Zľava: Peter Bako (najlepší brankár), Patrik Veselý, Erik Blažo, Šimon Kolník, Igor Kabaňa, Jozef Koritina, 

Michal Raab, Milan Dunajćík, Ing. Martin Beňatinský, Ján Jarábek, Branislav Znachor. 


V nedeľu - 25. júna 2017 konal sa v poradí už 19. ročník kopania Jedenástok mužov pod Javorinou o Putovný pohár starostu obce. Organizačne sa na turnaji podpísala TJ Lubina kopanice v spolupráci s obcou Lubina a MOS Miškech Dedinka. Moderátor podujatia a čestný predseda TJ Lubina kopanice Milan Dunajčík privítal starostu obce Lubina Martina Beňatinského, poslanca Obecného zastupiteľstva v Lubine Branislava Znachora, ktorí najúspešnejším strelcom odovzdali ceny. Putovný pohár starostu obce si tento rok odniesol Michal Raab z Nového Mesta, bývalý hráč Ivanoviec, rozhodlo o tom až 15 kolo.

Ďalšie informácie...
 


Stránka 8 z 102