Jesenný zber veľkoobjemového odpadu - 20.10.2017

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu - 20.10.2017

Gazdovský večer - Ľudová veselica 28.10.2017

Gazdovský večer - Ľudová veselica 28.10.2017

Systém zberu komunál.odpadu a triedeného zberu v obci

Systém zberu komunál.odpadu a triedeného zberu v obci

Nábor nových členov do DFS Javorinka Miškech Dedinka

Nábor nových členov do DFS Javorinka Miškech Dedinka

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
   

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

oheOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Novom Meste n/V  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava

od 3.8.2017, 12:00 hod  do odvolania
 

Ďalšie informácie...
 

Úprava času predaja v predajni COOP Jednota Lubina

Vedúca predajne COOP Jednota Lubina oznamuje,
že v čase od 10. augusta do 26. augusta 2017
z dôvodu čerpania dovolenky bude predajňa otvorená nasledovne:PONDELOK Z a t v o r e n é
UTOROK 6.30 - 12.00   12.45 - 15.30
STREDA 6.30 - 12.00   12.45 - 14.30
ŠTVRTOK 6.30 - 12.00   12.45 - 15.30
PIATOK 6.30 - 12.00   12.45 - 15.30
SOBOTA 6.30 - 11.00
NEDEĽA Z a t v o r e n é
 


Stránka 5 z 102