KRAJSKÉ OSLAVY 73. VÝROČIA SNP NA VRCHU ROH LUBINA: 26. - 27.8.2017

KRAJSKÉ OSLAVY 73. VÝROČIA SNP NA VRCHU ROH LUBINA: 26. - 27.8.2017

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Lubina od 1. júla 2017 PreVaK, s. r. o.

vodovodS účinnosťou od 1. júla 2017 sa prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Lubina stala spoločnosť PreVaK, s. r. o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, zastúpená konateľom Mgr. Petrom Škriečkom. Verejný vodovod zostáva vo vlastníctve obce a uvedená spoločnosť sa zmluvne zaviazala k zabezpečeniu riadneho a plynulého prevádzkovania verejného vodovodu v požadovanej kvalite a v súlade s uzatvorenou Zmluvou, zákonom č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách), zákonom č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ďalšími vydanými a platnými právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom zmluvy a podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy.

Ďalšie informácie...
 

19. ročník kopania Jedenástok mužov pod Javorinou o Putovný pohár starostu obce

pohr

Zľava: Peter Bako (najlepší brankár), Patrik Veselý, Erik Blažo, Šimon Kolník, Igor Kabaňa, Jozef Koritina, 

Michal Raab, Milan Dunajćík, Ing. Martin Beňatinský, Ján Jarábek, Branislav Znachor. 


V nedeľu - 25. júna 2017 konal sa v poradí už 19. ročník kopania Jedenástok mužov pod Javorinou o Putovný pohár starostu obce. Organizačne sa na turnaji podpísala TJ Lubina kopanice v spolupráci s obcou Lubina a MOS Miškech Dedinka. Moderátor podujatia a čestný predseda TJ Lubina kopanice Milan Dunajčík privítal starostu obce Lubina Martina Beňatinského, poslanca Obecného zastupiteľstva v Lubine Branislava Znachora, ktorí najúspešnejším strelcom odovzdali ceny. Putovný pohár starostu obce si tento rok odniesol Michal Raab z Nového Mesta, bývalý hráč Ivanoviec, rozhodlo o tom až 15 kolo.

Ďalšie informácie...
 

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

suSlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia emisií.

Na Slovensku bolo do tohto jednorazového zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 270 obcí, medzi nimi aj obec Lubina. Do zisťovania je zaradených cca 
2 100 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017.
Ďalšie informácie...
   


Stránka 4 z 97