VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - výsledky 2. kolo dňa 29.3.2014

voby_prezidentaDňa 29. marca 2014 sa uskutočnilo 2. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V rámci dvoch vytvorených volebných okrskov - Volebný okrsok I (Obec a Hrabové) a Volebný okrsok II (Hrnčiarové a Miškech Dedinka) sa voľby zúčastnilo 619 oprávnených voličov, čo predstavuje 51,84 % účasť. Najviac hlasov získal kandidát Andrej Kiska (343 hlasov - 56,14 %) a ako druhý v poradí skončil kandidát Robert Fico (268 hlasov - 43,86 %).

Ďalšie informácie...
 

VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - Výsledky I. kolo

voby_prezidenta

Dňa 15. marca 2014 sa uskutočnilo I. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V obci Lubina boli vytvorené dva volebné okrsky a to: Volebný okrsok I. - obec a Hrabové a Volebný okrsok II. - Hrnčiarové a Miškech Dedinka. Volieb sa zúčastnilo 540 oprávnených voličov, čo predstavuje 45,96 % účasť. Najviac hlasov získal kandidát Robert Fico (171 - 31,84 %), ako druhý v poradí najviac hlasov získal kandidát Radoslav Prochádzka (135 - 25,14 %) a ako tretí v poradí skončil kandidát Andrej Kiska (127 - 23,65 %).

Ďalšie informácie...
 

Voľby do NR SR 2012

 

lista_sk

V obci Lubina boli v rámci volieb do NR SR 2012 vytvorené dva volebné okrsky. Volebný okrsok I. - obec a Hrabové; Volebný okrsok II. - Hrnčiarové a Miškech Dedinka. 

Celkovo sa volieb zúčastnilo 676 oprávnených voličov, z čoho vo Volebnom okrsku I. bolo odovzdaných 345 hlasov (338 platných, 7 neplatných) a vo Volebnom okrsku II. 331 hlasov (326 platných, 5 neplatných).

Ďalšie informácie...