VZN , návrh, vytvorenie školského obvodu, miesta a času zápisu do základnej školy a výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Lubina.

pdf_smallčasť č.1 

pdf_smallčasť č.2

 
 

Zverejňovanie objednávok a faktúr

Zverejňovanie objednávok a faktúr. 

     


Stránka 1 z 6