Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2017

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

 

v dňoch od 18. júla 2017 do 1. augusta 2017

Ďalšie informácie...
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 1/2017

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 1/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

 

v dňoch od 18. júla 2017 do 1. augusta 2017

Ďalšie informácie...
 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti - 3.8.2017

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 3. augusta 2017 v čase od 8.00 do 11.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice: 
pdf_small informácia TU.

   


Stránka 7 z 36