Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny 07.11.2017 - oboznámenie verejnosti

zapadoslovenska_distribucnaZápadoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa ditribučnej sústavy bude dňa 7.11.2017 v čase od 08:00 do 15:00 h prerušená dodávka elektriny na adrese
Lubina 56.

 
   

Elektronická adresa na doručenie oznámenia - voľby do VÚC 2017

Strany a politické hnutia môžu doručiť oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov na elektronickú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lubina, Lubina 56, 916 12 Lubina alebo elektronicky na adresu:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Ďalšie informácie...
 


Stránka 5 z 36