Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 10.4.2014

zapadoslovenska_distribucnaZápadoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 10. apríla 2014 v čase od 8:00 do 15:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

LUBINA č. : 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 183/VE, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 204, 205, 206, 207, 208

 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25.4.2014

zapadoslovenska_distribucnaZápadoslovenská distribučná, a.s . oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 25. apríla 2014 v čase od 8:00 do 16:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

LUBINA č.: 65, 67, 68, 74, 74/VE, 75, 80, 82, 83, 84, 85, 90, 90/BL, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 102, 105/ZA, 106, 107, 108, 109, 109/ZA, 110, 112, 113, 114, 115, 115/ZA, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124/ZA, 126, 127, 128, 129, 129/BL, 130, 131, 132, 132/VE, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155/ZA, 156, 157, 158, 159, 159/ZA, 160, 161, 161/ZA, 162, 165, 165/VE, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 171/VE, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 183/VE, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 197, 197/TS, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230

 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

zapadoslovenska_distribucna

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 7.4.2014 v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

LUBINA č.: 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 183/VE, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 204, 205, 206, 207, 208

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

erb_obce_Lubina


Obec Lubina

Obecný úrad, 916 12 Lubina č. 56


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o dielo, ktorej predmetom sú búracie práce bývalého nákupného strediska Jednota, Lubina

Obchodná verejná súťaž je súťaž najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy. Ide o stretnutie sa viacerých návrhov rôznych subjektov, ktoré sa snažia čo najlepšie splniť požiadavky vyhlasovateľa a ktorú vyhlasovateľ adresuje neurčitému okruhu osôb. Tieto osoby nemôžu byť určené individuálne, pričom ich druhové určenie nie je vylúčené.

Ďalšie informácie...
 


Stránka 36 z 37