Úradná tabuľa

Odovzdávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Politické strany a nezávislí kandidáti pre voľby do orgánov samosprávy obcí

môžu odovzdať kandidátne listiny

do 21.9.2014 (nedeľa) do 24.00 hod.

pani Inge Rubaninskej, t. č. 0908/270 447.

 

Návrh - VZN obce Lubina č. 2/2014 Zásady volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014 v podmienkach obce Lubina

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2014,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 4. septembra 2014 do 25. septembra 2014

Ďalšie informácie...
 

Výzva na predloženie a vypracovanie rozpočtových požiadaviek

Obec Lubina zastúpená starostom obce Ing. Martinom Beňatinským

týmto

z v e r e j ň u j e

výzvu na vypracovanie a predkladanie rozpočtových požiadaviek na tvorbu rozpočtu na rok 2015.

 

Rozpočtové požiadavky je potrebné doručiť v písomnej podobe na Obecný úrad v Lubine alebo na e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 10.10.2014.

Rozpočtové požiadavky musia spĺňať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ostatných právnych predpisov.

 

V Lubine, dňa 2.9.2014.

 

Ing. Martin Beňatinský, v. r.

starosta obce

 

 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 10.9.2014

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 10.9.2014 v čase od 1:00 hod. do 7:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

LOKALITA JAVORINA č. 9010, 9060, 9090, 9503/TS

 


Stránka 32 z 36