Úradná tabuľa

Upovedomenie o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lubina, Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina alebo elektronicky na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Dušan Šidla, 916 12 Lubina č. 839 žiada o vydanie súhlasu na výrub 1 dreviny - lipa  - rastúcej na pozemku parc. reg. C-KN č. 9020/1 v obci Lubina, k.ú. Lubina, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 9.12.2015.