Úradná tabuľa

Návrh VZN obce Lubina č. 1/2015

| Tlačiť |

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 1/2015,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

 

v dňoch od 10. februára 2015 do 25. februára 2015

 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v dňoch od 10. februára 2015 do 25. februára 2015 na adrese:

 

Obec Lubina

Obecný úrad č. 56

916 12 Lubina

 

elektronickou poštou na adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na sekretariáte Obecného úradu.

 

                                                                                Ing. Martin Beňatinský, v. r.

                                                                                              starosta obce

 

Lubina, 10.2.2015

 

pdf_small Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Lubina a o určení dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce