Úradná tabuľa

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obce Lubina dňa 15.11.2014

Politické strany, ktorých kandidáti na poslancov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí boli zaregistrovaní MVK, môžu delegovať členov do okrskových volebných komisií v obci Lubina do 26.10.2014 (nedeľa) do 24.00 hod. na tel. čísle: 0908/270 447 - pani Inge Rubaninská.