Úradná tabuľa

Návrh - VZN obce Lubina č. 2/2014 Zásady volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014 v podmienkach obce Lubina

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2014,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 4. septembra 2014 do 25. septembra 2014

 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v dňoch od 4. septembra 2014 do 25. septembra 2014 na adrese:

 

Obec Lubina

Obecný úrad č. 56

916 12 Lubina

 

elektronickou poštou na adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na sekretariáte Obecného úradu.

 

 

Ing. Martin Beňatinský, v. r.

starosta obce

 

 

Ing. Simona Štepanovicová, v. r.

prednostka OcÚ

 

Lubina, dňa 4.9.2014


pdf Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 2/2014 Zásady volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014 v podmienkach obce Lubina