Úradná tabuľa

Výzva na predloženie a vypracovanie rozpočtových požiadaviek

Obec Lubina zastúpená starostom obce Ing. Martinom Beňatinským

týmto

z v e r e j ň u j e

výzvu na vypracovanie a predkladanie rozpočtových požiadaviek na tvorbu rozpočtu na rok 2015.

 

Rozpočtové požiadavky je potrebné doručiť v písomnej podobe na Obecný úrad v Lubine alebo na e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 10.10.2014.

Rozpočtové požiadavky musia spĺňať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ostatných právnych predpisov.

 

V Lubine, dňa 2.9.2014.

 

Ing. Martin Beňatinský, v. r.

starosta obce