Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 2.6.2014

| Tlačiť |

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa

2.6.2014 bez dodávky nasledovné ulice:

 

V čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.:

 

DÚBRAVA č.: 797/VE, 798, 798/PR, 798/ZA, 799, 799/VE, 800, 800/VE, 801, 801/VE

KOPCOVÉ č.: 732, 732/VE, 733, 733/ZA

BARINA č.: 789, 817, 817/BL, 818, 820, 820/ZA, 821, 822, 822/VE, 831, 831/VE

SPODKAMIENKY č.: 861, 861/BL, 862, 864

U GAŠPARÍKOV č.: 808, 808/VE, 809, 810, 810/VE, 811/OP, 811/ZA, 812

U HARUŠTIAKOV č.: 802, 803, 804, 805, 806/ZA, 807

U KĽAČKOV č.: 755, 756, 756/VE, 757, 758, 759, 760, 760/BL, 762, 762/TS, 763/BL, 764, 765, 766, 767, 767/PR, 769, 769/ZA, 770, 771, 772, 772/ZA, 773, 774, 775, 775/BL, 776, 776/VE, 778, 778/ZA, 779, 780, 782, 782/PR, 785, 786/VE, 790, 791, 814

U KUBOV č.: 795, 842

U LIČKOV č.: 734, 735, 736, 737, 739, 739/VE, 739/ZA, 740, 740/ZA, 724, 724/VE, 744

U LUKÁČOV č.: 745, 746, 747, 749, 749/BL, 750, 750/VE, 751, 751/VE, 752, 753/VE

U ŠKULCOV č.: 576/VE, 587/VE, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 831/BL, 832, 832/VE, 833/OP, 835, 835/OP, 837, 837/ZA, 838, 839, 841, 843, 844, 844/BL, 845, 848/ZA, 851/ZA, 852/ZA, 855, 856, 856/ZA, 857/OP, 859, 859/BL, 859/ZA.

 

 

V čase od 10.30 hod. do 12.30 hod.:

 

U GALKOV č.: 1014, 1014/ZA, 1016, 1017, 1018, 1018/VE, 1019, 1020, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040/BL, 1040/PR, 1041/VE, 1042, 1042/VE

U HORNÁČKOV č.: 1021, 1022, 1024, 1025, 1027, 1027/BL, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035/ZA

U VALENČÍKOV č.: 1000/BL, 1000/PR, 1000/ZA, 1002, 1007, 1007/ZA, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1012/BL, 1012/PR, 1013, 1013/BL, 1013/PR, 1013/VE, 992, 993, 994, 995, 997, 998, 999

MIŠKECH DEDINKA č.: 1028, 374/VE, 875, 918/PR, 919, 920, 920/BL, 925, 925/VE, 927, 928, 929, 931, 932, 933, 934, 936, 936/BL, 936/VE, 936/ZA, 937, 937/ZA, 939, 942/PR, 942/VE, 943, 943/OP, 944, 945, 945/TS, 945/VE, 946, 946/ZA, 949, 950, 951/VE, 952, 952/ZA, 953, 954, 955, 957, 959, 959/VE, 960, 961, 965, 965/ZA, 966, 967, 968, 969, 969/OP, 970, 971, 972, 974, 974/OP, 975, 976, 988, 988/ZA, 989, 990, 990/VE