Úradná tabuľa

Návrh Programového rozpočtu obce Lubina na roky 2018 - 2020

Piatok, 24 November 2017 07:12
| Tlačiť |

pdf_small Rekapitulácia príjmov a výdavkov - Programový rozpočet obce Lubina na roky 2018 - 2020

pdf_small Výdavková časť programového rozpočtu obce Lubina na roky 2018 - 2020


pdf_small Príjmová časť programového rozpočtu obce Lubina na roky 2018 - 2020