Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Lubina podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

Streda, 18 Október 2017 14:49
| Tlačiť |

pdf_small Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Lubina v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) z. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - žiadateľ Peter Hložka, 916 12 Lubina 294