Úradná tabuľa

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti - 30.5.2017

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude dňa 30. mája 2017v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. realizované prerušenie distribúcie elektriny pre nasledovné miesta dodávky:

LOKA U KOVÁČOV č. 702/VE
LOKA KOPANICA ZÁHRADSKÁ, LOKA SALAŠE, LOKA U KOVÁČOV, LOKA U OTIEPKOV - pdf_small informácia TU