Úradná tabuľa

VZN obce Lubina č. 4/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

Piatok, 11 December 2015 11:39
| Tlačiť |

pdf_small Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 4/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov