Šport

 

 

Turisti
V obci je založený turistický oddiel pri MOS Lubina, hráva sa tenis, volejbal, dobré podmienky sú na cykloturistiku a jazdu na koňoch. V zimnom období je príjemná lyžovačka v areáli LK –CHRÍB nad Miškech Dedinkou.

Od mája 2003 je otvorená trasa Bielokarpatského jazdeckého chodníka z areálu RANCH JAVORINA POD Rohom až po štátnu hranicu pri Holubyho chate na Javorine. Chodník je prístupný celoročne, jedinou prekážkou môže byť príliš veľa snehu v zime. Prechádza lesom, lúkami a roztrúsenou zástavbou lubinských kopaníc. Trasa je bezpečná pre jazdcov aj kone, pre peších turistov i horskú cykloturistiku. Chodník otvára návštevníkom množstvo pohľadov na prekrásne scenérie podjavorinského kraja.