Prístup k informáciám

infoV zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Kto má právo na sprístupnenie informácií? 
Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Lubina k dispozícii a to bez preukázania právneho, alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. 

Povinná osoba:
Obec Lubina je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.

Ďalšie informácie...