Hlavná kontrolórka

Ing._Jarmila_PodolanovHlavná kontrolórka obce Lubina

Ing. Jarmila PODOLANOVÁ

 

Obecný úrad

Lubina 56

916 12  Lubina

 

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 


 

Ing. Jarmila Podolanová sa narodila 29. januára 1961 v Piešťanoch, kde prežila detstvo a mladosť a vychodila V. základnú školu s rozšíreným vyučovaním jazykov na Mojmírovej ulici. V stredoškolskom vzdelaní pokračovala na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Trnave. Po maturite v roku 1980 začala navštevovať Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, kde promovala v roku 1984 na Agronomickej fakulte s titulom inžinier zootechnickej špecializácie. Po absolventskej praxi v PD Ostrov pri Piešťanoch sa zamestnala v PD Lubina, kde pracovala v rokoch 1985 - 1993 ako zootechnička. Po absolvovaní ekonomického vzdelávania pracovala najskôr ako účtovníčka v CHIRANA-PREMA, a. s.na oddelení OIS, neskôr v CHIRANA INJECTA a. s. ako vedúca OIS. Od roku 2001 sa venuje poľnohospodárskej výrobe - chovu koní ako SHR. Funkciu hlavnej kontrolórky vykonávala v obci Lubina v rokoch 1991 - 2008 a v obci Moravské Lieskové v rokoch 2005 - 2011. Po opätovnom zvolení do funkcie hlavnej kontrolórky v Lubine, túto vykonáva od 1.1.2013. Je držiteľkou certifikátov s celoslovenskou pôsobnosťou zo vzdelávania hlavných kontrolórov I. a II. stupňa. Je vydatá, má dve deti. Plán kontrolnej činnosti HK obce Lubina na 1. polrok 2018:

Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:

1. Preverenie použitia finančných prostriedkov obce na opravy a údržbu obecného vodovodu v roku 2017
2. Kontrola stavu pohľadávok z daní z nehnuteľností pred rokom 2009 a dodatočnej možnosti ich vymáhania
3. Stav nehnuteľného majetku obce, zaraďovanie, odpisovanie a súčasné využívanie v podmienkach obce