BYTOVÝ DOM - 8 bytových jednotiek

BYTOVÝ DOM - 8 bytových jednotiek ("Pri Cimentáku")

Stavebník: IZOTECH GROUP, spol. s r. o., Piešťanská 1185/25, Nové Mesto nad Váhom 
Začiatok realizácie projektu: 10/2013
Koniec realizácie projektu: 1/2016

Stavba pozostáva:
- z objektu bytového domu 8 b. j., prípojok elektriny, plynu a dažďovej kanalizácie. 
8 - bytový dom je riešený ako dvojpodlažný, s jedným schodiskom. Z každého podlažia je prístup k štyrom bytom. Na 1. NP je navrhnutá kotolňa pre zásobovanie bytov teplou vodou a teplom, kočikáreň, 2 jednoizbové byty a 2 dvojizbové byty. Na 2. NP je navrhnutý 1 trojizbový byt a 3 dvojizbové byty.

Bytový dom pozostáva:
1. NP:
- Byt č. 1 - 1-izbový byt: 43,60 m2
- Byt č. 2 - 2-izbový byt: 48,80 m2
- Byt č. 3 - 1-izbový byt: 41,95 m2
- Byt č. 4 - 2-izbový byt: 49,19 m2

2. NP:
- Byt č. 5 - 1-izbový byt: 37,40 m2
- Byt č. 6 - 3-izbový byt: 66,80 m2
- Byt č. 7 - 2-izbový byt: 55,94 m2
- Byt č. 8 - 2-izbový byt: 48,90 m2 


Spevnené plochy:
- 8 parkovacích spevnených plôch priamo pri bytovom dome
- 5 parkovacích spevnených plôch mimo bytový dom 

Ďalšie informácie...
 

IBV Lubina - lokalita OHOLÍN

Dôležitou lokalitou je zóna OHOLÍN, kde je zámer vytvoriť celý stavebný obvod pre radovú i individuálnu výstavbu rodinných domov. Dňa 2. marca 2012 sa konala prezentácia možnej výstavby rodinných domov zlúčených do radovej výstavby z dôvodu možnosti financovania prostredníctvom ŠFRB za veľmi výhodných podmienok. Tieto bytové domy sú koncipované neštandardným spôsobom a preto zaujímavým i z pohľadu kvality bývania. K nim bude samozrejme priradený i veľkosťou prislúchajúci pozemok, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou domu. Nezanedbateľným faktom je cena celého projektu a následný prechod do vlastníctva obyvateľa.

Stavebník: Obec Lubina - predpoklad
Začiatok realizácie projektu: po nadobudnutí právoplatnosti územného a stavebného konania. Za predpokladu, že nariadený archeologický prieskup bude negatívny.
Koniec realizácie projektu: celá oblasť určená na IBV bude dokončená vzhľadom k rozsiahlosti projektu v horizonte 5 - 6 rokov
Projekt rieši: Ing. Ľuboš Balažovič, Expensa spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom

Ďalšie informácie...