Základná a Materská škola Samuela Štúra Lubina

Školstvo

Prvá škola v Lubine bola založená v r. 1783 – stavali ju spolu s kostolom. Bola to evanjelická ľudová škola. Pod jednou slamenou strechou bola učebňa pre 150 žiakov a byt pre učiteľa. V r. 1885 bola postavená nová poschodová dvojtriedna škola s bytom pre riaditeľa. Jedna izba slúžila ako kabinet, prípadne byt pre slobodného učiteľa.

Bývalá lubinská evanjelická ľudová škola 1. 9. 1945 bola premenovaná na štátnu ľudovú školu. V septembri 1952 bola otvorená stredná škola, neskôr premenovaná na základnú školu. Triedy boli i mimo budovy školy – na obecnom dome, v kultúrnom dome, na starej fare a na Slávikech dome. V jeseni 1957 sa začala stavať nová budova školy, ktorá slúži dodnes.

Od 14. decembra 2001 nesie škola čestný názov lubinského rodáka Samuela Štúra. Tabuľu s názvom Základná škola Samuela Štúra v Lubine odhalil Dr. Galbavý z Ministerstva školstva.

V súčasnosti má škola 9 tried. Riaditeľkou školy je Mgr. Erika Vrzalová. Pod správu školy patrí materská škola v dedine. Vedie ju zást. pre MŠ Jana Slávková.
Telefón ZŠ Lubina: 032/7778406
MŠ Lubina: 032/7778416

Podrobnejšie informácie o ZŠ Samuela Štúra Lubina získate na : http://zslubina.edupage.sk/

 

Základná škola Samuela Štúra Lubina
Riaditeľka ZŠ
Mgr. Erika Vrzalová
tel.: 032 – 7778 406
Materská škola Lubina
Jana Slávková
tel.: 032 – 7778 416