Zloženie výboru

Výbor riadi činnosť zboru medzi dvoma Výročnými členskými schôdzami (VČS). Schádza sa podľa potreby k plneniu úloh určených plánom práce
odsúhlaseného členmi na každej VČS. Jeho zloženie je v našom zbore nasledovné:

 

Predseda: funkcia nie je obsadená
Veliteľ: Ivan Krúpa
Tajomník: Marcel Harušták
Preventivár: Marián Haruštiak
Strojník: Marcel Kotula
Materiálny referent: Pavol Bako
Organizačný referent: Bohuš Repta
Kultúrny referent: Vilam Harušták
Pokladník: Iveta Haruštáková
Revízna komisia pracuje v zložení:
Člen: Monika Krúpová
Člen: Miloš Chudík