História DHZ


Prvá písomná zmienka v hasičskom denníku nášho zboru je zo dňa 14. apríla 1909, kde prví členovia podpísali prehlásenie o dobrovoľnom vstupe a plnení rozkazov vydaných veliteľom. Následne nato 5. júna 1909 bol založený „Hasický zbor Dobrovolný" v Miškech Dedinke. Zbor mal spolu 7 členov s prvým veliteľom Martinom Harušťákom.
V roku 1933 sa zvýšil počet hasičov na 15. O dva roky neskôr postavili prvú budovu strážnice a skladišťa, ktoré nahradili koncom 50. rokov požiarnou zbrojnicou. Juraj Miškovic nahrádza v roku 1944 na poste prvého veliteľa Martina Harušťáka a ten sa stáva čestným veliteľom.
V roku 1954 nastupuje v poradí tretí veliteľ zboru p. Ján Rubaninský, ktorý vykonával tento post 41 rokov. Pod jeho vedením dosiahlo hasičské družstvo v roku 1955 výborné výsledky v krajskej i celoštátnej súťaži.

Zatiaľ posledná a výrazná zmena v zložení výboru nastala v roku 1996, kedy nastúpila vtedy najmladšia generácia pod vedením štvrtého veliteľa Ivana Krúpu ml. Zbor mal v 1996 roku 34 členov, z toho 6 žien s celkovým vekovým priemerom 48,9 roku.
Na kopaniciach bola po celé desaťročia práca hasičského zboru vždy oporou pre ľudí v ochrane pred požiarmi, aj napriek neúprosným zmenám v politických režimoch a s tým spojených aj zmenách v názve zboru.