Kultúra


Kultúrny dom (KD) obce Lubina je ustanovizeň, kde sa poriadajú všetky spoločenské, zábavné i športové akcie. KD bol postavený v r. 1935 a mal názov KD Gustáva Zocha. Je to jednopodlažná budova, kde na poschodí je veľká sála s javiskom, šatňami a priestrannou vstupnou halou. Na prízemí sídli miestna ľudová knižnica, ktorú vedie pani Milena Halíková. Ďalšie tri miestnosti, v ktorých sa nachádza súkromná zubná ambulancia, má v prenájme MUDr. Katarína Adamková.

V prípade záujmu o sálu KD je potrebné sa obrátiť na Obecný úrad v Lubine.

 

Miestne osvetové stredisko v Miškech Dedinke sídli v kultúrnom dome, ktorý bol postavený v r. 1936 a menoval sa KD Dr. Milana Hodžu. Je to priestranná budova s veľkou spoločenskou miestnosťou, javiskom, knižnicou a dobre vybavenou kuchyňou. V pivničnom priestore je pekne zariadený klub mladých s posedením i pultovou obsluhou. Na poschodí je klubová miestnosť, ktorá slúži na zasadanie obecného zastupiteľstva, na schôdze rôznych organizácií i spolkov.
KD v Miškech Dedinke je centrom všetkých spoločenských, osvetových, zábavných i športových akcií na kopaniciach. Má tu sídlo i FS Javorinka, priestory pre nácvik programov i svoje šatne. Vzhľadom na veľkosť a dobré usporiadanie prízemnej časti (dve prepojené miestnosti oddelené len pohyblivou stenou), poriadajú sa tu zábavy, spoločenské i rodinné posedenia, výročné schôdze, konferencie, výstavy a iné podujatia. Kuchyňa je vybavená potrebnou technikou i stolovým servisom pre 150 hostí.
Riaditeľ MOS Miškech Dedinka je Viliam Harušťák, telefón privát – 032/7778 142.

 

 

Tradičné zábavno – kultúrne podujatia:

  • Spoločenský ples ZŠ a ZRPS
  • Fašiangy a tradičné pochovávanie basy v Kultúrnom dome v Miškech Dedinke
  • Mikulášska zábava
  • Kapustovo-lekvárový večer
  • Folklórna skupina Javorinka - spevy, tance, scénky ....(kontakt: Viliam Harušťák -riaditeľ MOS M. Dedinka, tel.: 032 – 7778 142)
  • Veľkonočná zábava
  • Stavanie májov
  • Tradičné stretnutie pri pálení vatry na počesť Majstra Jána Husa na Chríbe (strelecké preteky, posedenie a opekanie v prírode, hudba, občerstvenie)
  • Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine
  • Oslavy SNP na vrchu Roh a v prírodnom amfiteátri