VOĽBY

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

VUC_2017

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím

č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.


Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samospráveho kraja

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V obci Lubina boli vytvorené 2 volebné okrsky. Okrsok č. I - obec a Hrabové s volebnou miestnosťou zasadacia miestnosť Obecného úradu v Lubine a okrsok č. II - Hrnčiarové a Miškech Dedinka s volebnou miestnosťou Osvetový dom Dr. Milana Hodžu Miškech Dedinka. 
Volebný okrsok č. I - počet voličov zapísaných v zozname voličov: 605, pričom voliť prišlo 126 voličov.
Volebný okrsok č. II - počet voličov zapísaných v zozname voličov: 579, pričom voliť prišlo 110 voličov.
Volebná účasť: 19,93 %


Výsledky voľby na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a volieb do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za obec Lubina - volebný okrsok I a II sú uvedené v prílohe:

pdf_small Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Trenčiansky samosprávny kraj


 

Informácia pre voličapdf_small Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na predsedu Trenčianskeho samosprávneho krajaTSK


pdf_small Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
- Volebný obvod č. 4


pdf_small Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 2/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov