INVESTIČNÝ PROJEKT JAVORINA

Básnický chodník -- alebo -- Nás hranica nerozdeľuje ....

IP JAVORINA-Lubina

Kalendár vývozu ZKO pre rok 2019

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

V súlade s § 20 ods. 2, 3, 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia

obce Lubina č. 2/2011, oznamujeme, že v ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina 1

sa uskutoční

 

 

z á p i s    d e t í    d o    1. r o č n í k a

 

pre školský rok 2014/2015


dňa 12. februára 2014 od 11:30 do 16:00 hod.

 

Zápisu sa zúčastňujú deti, ktoré do 31.8.2014 dosiahnu vek 6 rokov. 

 

K zápisu je potrebné:


- účasť zákonného zástupcu dieťaťa s platným občianskym preukazom

- kópia rodného listu dieťaťa

     

Pracovná doba počas vianočných a novoročných sviatkov

Oznamujeme občanom, že počas vianočných a novoročných sviatkov bude pracovná doba Obecného úradu v Lubine upravená nasledovne:


PONDELOK 23.12.2013 ZATVORENÉ
UTOROK 24.12.2013 SVIATOK
STREDA 25.12.2013 SVIATOK
ŠTVRTOK 26.12.2013 SVIATOK
PIATOK 27.12.2013 ZATVORENÉ
PONDELOK 30.12.2013 7:00 - 12:00 Hod.
UTOROK 31.12.2013 ZATVORENÉ
STREDA 1.1.2014 SVIATOK
ŠTVRTOK 2.1.2014 NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK 3.1.2014 7:00 - 13:00 Hod.

 

V prípade úmrtia volajte na tel. číslo: 0902/258 398.

 


Stránka 123 z 154