INVESTIČNÝ PROJEKT JAVORINA

Básnický chodník -- alebo -- Nás hranica nerozdeľuje ....

IP JAVORINA-Lubina

Kalendár vývozu ZKO pre rok 2019

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

"Právnici blízko k Vám"

Občianske združenie "Právnici blízko k Vám" oznamuje, že v našej obci uskutočňuje  b e z p l a t n ú  právnu pomoc a právne poradenstvo každému občanovi, ktorý o to požiada. Dni, v ktorých sa uskutočňujú tieto bezplatné konzultácie budú vždy v predstihu vyhlásené miestnym rozhlasom, zverejnené na web stránke obce Lubina a na úradnej tabuli.

Občianske združenie tvoria právnici, ktorí sú odborníkmi v najrôznejších oblastiach práva. Všetky Vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej miestnosti vždy iba za účasti jednej osoby tak, aby bolo zabezpečené maximálne súkromie každého občana. Občianske združenie poskytuje právnu pomoc a poradenstvo občanom vo všetkých oblastiach práva, a to predovšetkým v oblasti rodinného práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťahov, trestného práva, prevodov nehnuteľností, obchodného práva atď.

Využite túto jedinečnú príležitosť a nechajte si zadarmo poradiť odborníkmi, a to na každú jednu Vašu otázku.

Ak by ste sa z pracovných dôvodov nestihli osobne zúčastniť poradenstva, kontakt na právnika, ktorý Vám poskytne bezplatné právne poradenstvo aj prostredníctvom telefonického rozhovoru, bude k dispozícii na Obecnom úrade.

Termín, kedy bude poskytnuté bezplatné právne poradenstvo:


13. marec 2014  v čase od 15:00 hod. do 15:45 hod. v zasadacej miestnosti Obecného radu v Lubine.


prvnici

 

VAŠE 2 % MAJÚ ZMYSEL!

2_percenta_0

 

Opäť sa blíži termín podania daňového priznania a s ním spojená možnosť poukázať  

2 % zo zaplatenej a odvedenej dane za rok 2013. Rozhodnutie, komu

2% poukážeme je na každom z nás, ale malo by byť prirodzené poukázať ich organizáciám, ktoré podporujú činnosť našich detí, mládeže a napomáhajú tak i rozvoju a efektívnejšiemu fungovaniu samosprávy obce Lubina.


Možnosť poukázať 2 % dane nasledovným organizáciám v obci Lubina:

Ďalšie informácie...
     


Stránka 122 z 154