Dôležité čísla

112

Integrovaný záchranný systém
Telefónne číslo – 112

 


prva_pomoc

Prvá pomoc
Telefónne číslo – 155
Poliklinika Stará Turá – ústredňa – 032/7763 551
LSPP Nové Mesto nad Váhom – 032/7712 444

 


hasicsky_zbor
Hasičská a záchranná služba
Telefónne číslo – 150

 

 


zachranna

Záchranná služba
Telefónne číslo - 155, 16 155

 

 policia

Polícia
Telefónne číslo - 158

Polícia Stará Turá – 032/7763 333

 

 Elektrika – poruchy
Telefónne číslo - 0850 111 555, 0800 111 567


ZSERozdelenie technikov ZSE, a. s. Trenčín

  • Rajón Nové Mesto nad Váhom

Technik správy sietí – Alojz PRISTACH
Telefónne číslo – 032/6533 344, 0905/718 071
Nové Mesto nad Váhom

  • Rajón Nové Mesto nad Váhom – okolie

Technik správy sietí – Ján FORTUNA
Telefónne číslo – 032/6533 305, 0918/718 217
Beckov, Bošáca, Nová Bošáca, Dolné Srnie, Haluzice, Hrádok, Hôrka nad Váhom, Ivanovce, Kálnica, Kočovce, Lúka nad Váhom, Melčice-Lieskové, Moravské Lieskové, Modrovka, Modrová, Nová Ves n/V, Nová Lehota, Stará Lehota, Rakoľuby, Štvrtok nad Váhom, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie

  • Rajón Stará Turá

Technik správy sietí – Radovan JANEGA
Telefónne číslo – 032/6533 391, 0918/718 216
Brunovce, Bzince p/Javorinou, Lubina, Horná Streda, Hrachovište, Hrašné, Kostolné, Krajné, Podkylava, Potvorice, Považany, Stará Turá, Vaďovce, Višňové

  • Rajón Čachtice

Technik správy sietí – Marián KOTLÁRIK
Telefónne číslo – 0918/718 218
Čachtice, Častkovce, Očkov, Podolie, Pobedim


spp


 Plyn – poruchy
Telefónne číslo – 0850/111 727

 

 


voda


Voda – poruchy
Poruchová linka (Zelená linka) – 0800/606 162
Zákaznícka linka (Modrá linka) – 0850/606 162

 Vyžiadanie rady ako postupovať alebo viesť záchranu pri ohrození zdravia alebo života
Telefónne číslo – 0850/111 313


!Predtým nezabudnúť volať číslo 112!


upsvar

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom
www.upsvarnm.sk
www.statnasprava.sk/sk/stsp/adresar.nsf/i/13055

 


upsvar

  UPSVAR

  Detašované pracovisko Stará Turá
  Družstevná 2
  916 01 Stará Turá
  Telefónne číslo – 032/2443 511, 032/2443 311