Informačná tabuľa hrobových miest na cintoríne v Lubine

situan_pln_cintorna

Oproti Domu smútku sa nachádza informačná tabuľa zosnulých - Situačný plán cintorína Lubina so zoznamom hrobových miest a abecedným zoznamom pochovaných. Na základe plánu sa cintorín člení na 4 sektory. Každému hrobovému miestu v rámci sektora prislúcha poradové číslo (číslovanie od 1 - ...) vrátane mena, priezviska zosnulého a dátumu úmrtia.

 

Súvisiace dokumenty:

 

pdf Informačná tabuľa hrobových miest - mapa cintorína Lubina

pdf Informačná tabuľa hrobových miest na cintoríne v Lubine