Cintorín v obci Lubina

Dom_smtku_640x480

Na miestnom cintoríne v Lubine sa nachádza  hrobových miest. Na cintoríne je vybudovaný Dom smútku, ktorý je vybavený miestnosťou na dočasné uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia.

Ďalšie informácie...
 

Informačná tabuľa hrobových miest na cintoríne v Lubine

situan_pln_cintorna

Oproti Domu smútku sa nachádza informačná tabuľa zosnulých - Situačný plán cintorína Lubina so zoznamom hrobových miest a abecedným zoznamom pochovaných. Na základe plánu sa cintorín člení na 4 sektory. Každému hrobovému miestu v rámci sektora prislúcha poradové číslo (číslovanie od 1 - ...) vrátane mena, priezviska zosnulého a dátumu úmrtia.

 

Súvisiace dokumenty:

 

pdf Informačná tabuľa hrobových miest - mapa cintorína Lubina

pdf Informačná tabuľa hrobových miest na cintoríne v Lubine