Rekonštrukcia plynovodu Lubina - návšteva domácností

Vážení občania,

 

v dňoch od 27. júla 2015 do 14. augusta 2015 navštívia vaše domácnosti zamestnanci firmy UNIKOV N. M., s r. o., Nové Mesto nad Váhom za účelom informovania o pripravovanej rekonštrukcii distribučného plynovodu v obci Lubina a s tým súvisiacich rekonštrukcií prípojok a vymiestnenie vášho OPZ (plynomeru) na hranicu pozemku. Spoločnosť UNIKOV N. M., s. r. o je projektantská firma, ktorá pre SPP spracúva projekty pre uvedenú stavbu a preto vás týmto prosíme, aby ste v uvedených dňoch umožnili sprístupnenie vášho domu (objektu) z dôvodu zamerania vášho plynomeru a HUP do projektu.

Zamestnanci spoločnosti UNIKOV N. M. s. r. o., sú povinní sa na požiadanie preukázať splnomocnením vydaným SPP a svojim OP.