DOTAZNÍKY PRE PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA (PHSR) OBCE LUBINA NA ROKY 2015 - 2022

Vážení občania, zástupcovia podnikateľského a neziskového sektora,

 

aj touto formou sa na vás obraciame s prosbou o spoluprácu. Záleží vám na rozvoji a napredovaní našej obce? Chcete sa svojimi návrhmi podieľať na jej rozvoji a napredovaní? Nie je vám ľahostajné akou cestou sa bude uberať naša obec? Máte záujem, aby v našej obci i jej blízkom okolí bol dostatok pracovných príležitostí, športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia, dostupnosť zariadení sociálnej starostlivosti, kvalitné materské a základné školy? 

Tak potom využite možnosť zapojiť sa do tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lubina na obdobie rokov 2015 - 2022 a Integrovanej stratégie rozvoja územia regiónu.

Stačí málo - venovať pár minút času a vyplniť jednoduchý dotazník. Cieľom tohto dotazníka je zmapovať potreby a predstavy občanov, neziskových organizácií a podnikateľov v obci a následne ich pretavenie do v čo najväčšej možnej miere do roku 2022 do reality pomocou finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ, štátu, prípadne iných zdrojov.

 

Veríme, že vám záleží na rozvoji našej obce a Kopaničiarskeho regiónu. Využite preto možnosť a vyplňte nižšie uvedený dotazník, ktorý môžete zaslať poštou, prípadne ho doručiť osobne na sekretariát Obecného úradu v Lubine alebo ho vyplnený zaslať emailom na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 

Termín na doručenie dotazníka, resp. jeho zaslanie emailom je do 15. júna 2015 vrátane!

 

pdf_small Dotazník - občania obce Lubina

file-doc Dotazník - občania obce Lubina

pdf_small Dotazník pre podnikateľov 

file-doc Dotazník pre podnikateľov 

pdf_small Dotazník - tretí sektor 

file-doc Dotazník - tretí sektor