Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku SPP distribúcia, a. s. vyzýva stabebníkov, aby dodržali základné, zákonom stanovené, povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

Pre viac informácií čítajte tu.