Zber veľkorozmerného odpadu

Dňa 10. októbra 2014 budú v obci Lubina rozmiestnené veľkorozmerné kontajnery. Do veľkorozmerného kontajnera je možné ukladať veľkorozmerný odpad ako napr. starý nábytok (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, koberce a iné.

Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich, nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie), plasty, papier.


Rozmiestnenie jednotlivých kontajnerov:


Obec

- dolný koniec - autobusová zastávka

- pri parku

- pri bytovkách

- za humnami - smer Kráčiny


Hrabové - autobusová zastávka

Hrnčiarové - obchod

Miškech Dedinka - Požiarna zbrojnica

U Valenčíkov

Podkozince - pri bývalom obchode

Barina - autobusová zastávka

U Kľačkov - autobusová zastávka