Bezplatné právne poradenstvo

Advokátska kancelária BÁNOS, s. r. o. oznamuje, že v našej obci uskutočňuje bezplatnú právnu pomoc a právne poradenstvo každému občanovi, ktorý o to požiada. Dni, v ktorých sa uskutočnia tieto bezplatné konzultácie budú vždy v predstihu vyhlásené miestnym rozhlasom. Za advokátsku kanceláriu vám budú radiť právnici, ktorí sú odborníkmi v najrôznejších oblastiach práva. Všetky vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej miestnosti, vždy iba za účasti jednej osoby tak, aby bolo zabezpečné maximálne súkromie každého občana. Advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc a poradenstvo občanom vo všetkých oblastiach práva, a to predovšetkým v oblasti rodinného práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťahov, trestného práva, prevodov nehnuteľností, obchodného práva atď. Využite túto príležitosť a nechajte si zadarmo poradiť odborníkmi na každú jednu vašu otázku.

Ak by ste sa z pracovných dôvodov nestihli osobne zúčastniť poradenstva, kontakt na právnika, ktorý poskytne bezplatné právne poradenstvo aj prostredníctvom telefonického rozhovoru, vám bude k dispozícii na sekretariáte Obecného úradu v Lubine.

 

Bezplatné právne poradenstvo

sa uskutoční

dňa 25. septembra 2014 (štvrtok)

v čase od 11.00 hod. do 11.45 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Lubine.