70 ROKOV SNP

_DSC0214


V dňoch 30.8. - 31.8.2014 sa na vrchu Roh konali oslavy pri príležitosti 70. výročia SNP a boli umocnené pripomenutím si nedožitých stých narodenín kpt. Miloša Uhra.

V predvečer osláv - v sobotu 30.8.2014 - vystúpil hudobník, spevák, skladateľ, komik a moderátor v jednej osobe Marián Čekovský, kotrý zároveň po odohratí koncertu zaplálil za spolupráce starostu obce Ing. M. Beňatinského vatru priateľstva.

Oslavy pokračovali v nedeľu - 31.8.2014 položením vencov k rodnému domu kpt. Miloša Uhra za prítomnosti pani Mgr. Zory Uhrovej (dcéry kpt. Miloša Uhra),poslanca NR SR Dušana Bublavého, členov rôznych zväzov protifašistických bojovníkov zo Slovenska i Čiech, primátorov a starostov okolitých miest a obcí.

Nasledovalo stretnutie pozvaných hostí v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke na slávnostnom obede. Medzi významnými hosťami bola i pani Eva Kristinová a synovia GenMjr. Jozefa Brunovského - Štefan a Jozef Brunovskí. Pani Ing. Oľga Hrabovská pripravila dôstojnú spomienku na kpt. Miloša Uhra o jeho živote a protifašistickom odboji i v podobe fotodokumentačnej. Pri príležitosti 70. výročia SNP ocenil OblV SZPB Ďakovnými listami svojich členov a Ústredná rada SZPB v Bratislave udelila uznania mestám a obciam za šírenie odkazu SNP a podieľaní sa na organizácii osláv.

O 13.30 hod. oslavy pokračovali pietnou spomienkou pri pamätníku na vrchu Roh. Za tónov vojenskej hudby vence položili a pamiatke padlých hrdinov sa poklonili: poslanci NR SR -  Dušan Bublavý, Vladimír Petráš; veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensu pani Inga Magistad; asistent pridelenca obrany Veľvyslanectva Ruskej federácie  v SR Jevgenji Borisenko; predseda TSK Jaroslav Baška; prednostka Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom Ing. Anna Halinárová; dcéra kpt. Miloša Uhra - Mgr. Zora Uhrová; synovia GenMjr. Jozefa Brunovského - Jozef a Štefan Brunovskí; tajomník ÚR SZPB v Bratislave pán Viliam Longauer; predseda OblV SZPB v Novom Meste nad Váhom pán Ján Hulínek, členovia OBLV v TN, PN, a NMnV; priatelia z Českého zväzu bojovníkov za slobodu; delegácia z Uherského Brodu a Uherského Hradišťa; delegácia z Kyjova; zástupcovia Štefánikovej spoločnosti z Brezovej pod Bradlom; primátori a starostovia miest a obcí  podjavorinsko-podbradlianskeho kraja.

Pietnu spomienku nádherným umeleckým prednesom otvorila pani Eva Kristinová. Odzneli hymny Českej a Slovenskej republiky, vystúpil spevokol Klenotnica zo Bziniec pod Javorinou, spevokol ECAV Lubina a zaznela hymnická pieseň "Kto za pravdu horí". Slávnostné príhovory predniesli predseda TSK Jaroslav Baška a predseda OblV SZPB v NMnV pán Ján Hulínek. Ústredná rad SZPB v Bratislave udelila 4 medaily M. R. Štefánika. Z rúk tajomníka ÚR SZPB v Bratislave pána Viliama Longauera a predsedu OblV SZPB v NMnV pána Jána Hulínka ich prevzali: Mgr. Zora Uhrová, plk. v. v. Ing. Jozef Dvorštiak, plk. v. v. PaeDr. Štefan Bubmál,   kpt. Ján Sedílek. 

Pri príležitosti 100. výročia narodenia kpt. Miloša Uhra bola odhalená pamätná tabuľa GenMjr. Jozefovi Brunovskému jeho synmi Jozefom a Štefanom. Slávnostnému odhaleniu predchádzal príhovor starostu obce Ing. M. Beňatinského o živote a diele GenMjr. Jozefa Brunovského.

Po ukončení pietnej spomienky oslavy pokračovali bohatým kultúrnym programom v amfiteátri, ktorým sprevádzala - tak ako aj pri pamätníku - Ing. Katarína Kučerová. Vystúpili skupiny a súbory: Nadličanka (Nadlice), Sudaruška (Brno), Čakanka (NMnV), Kopaničiar (Myjava), Heligónky (Myjava), Progres (Čereňany).

 

Pri pohľade na množstvo účastníkov, a zvlášť, pri pohľade na deti v krojoch
s kvetmi v rukách zostáva veriť, že odkaz SNP "nezapadne prachom".
Prajme si, aby nasledujúce generácie niesli a šírili odkaz SNP, boje
a útrapy vojny si pripomínali len pri pietnych spomienkach, ale nikdy
ich nezažili na vlastnej koži.

Ing. Simona ŠtepanovicováF o t o g a l é r i a


Koncert hudobníka Mariána Čekovského v predvečer osláv SNP, ktorý po vystúpení zaplálil za asistencie starostu obce Lubina Ing. M. Beňatinského vatru priateľstva.

 

Foto: Ľuboš Haruštiak

 

Zobraziť vloženú fotogalériu na internetovej adrese:
https://obeclubina.sk/index.php/aktuality/782-70-rokov-snp#sigProGalleria446db169b7

Zobraziť vloženú fotogalériu na internetovej adrese:
https://obeclubina.sk/index.php/aktuality/782-70-rokov-snp#sigProGalleriab2f2fea59b

 

 

Nedeľa - 31.8.2014

 

Foto: Vladimír Brezinský

 

Zobraziť vloženú fotogalériu na internetovej adrese:
https://obeclubina.sk/index.php/aktuality/782-70-rokov-snp#sigProGalleriab8db44ce5c

Zobraziť vloženú fotogalériu na internetovej adrese:
https://obeclubina.sk/index.php/aktuality/782-70-rokov-snp#sigProGalleria2a56633504