2. ROČNÍK PODJAVORINSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ JE ZA NAMI

pfs1_2014

Folklór, folklór a ešte raz folklór. Ten si mohli dosýta užiť všetci, ktorí  v sobotu   

10. mája 2014 zavítali do amfiteátra na vrchu Roh. Od 14. hodiny sa im totiž predstavila viac ako desiatka súborov a skupín zo Slovenska i Moravy už na 2. ročníku Podjavorinských folklórnych slávností. A tento raz ani počasie neštrajkovalo.


Slávnosti po organizačnej stránke zabezpečili obec Lubina a obec Bzince pod Javorinou v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne a Miestnou akčnou skupinou Kopaničiarsky región.

Programom po celý čas sprevádzali pán Ivan Krúpa z Lubiny a pani Janka Kuhajdová zo Bziniec pod Javorinou. Slávnosti otvorili za spoločného spevu FS Javorinka Miškech Dedinka a Klenotnica Bzince pod Javorinou, predstavením histórie obcí Lubina a Bzince pod Javorinou, príhovormi starostovia oblečení v krojoch svojej obce.

Po oficiálnej časti už pódium patrilo len nádherným tónom huslí, cimbálu, spevu a tancu krásnych "dievok" a švárnych šuhajov. Jednotlivé folklórne súbory a skupiny sa predstavili v štyroch po sebe nasledujúcich blokoch s tematickými názvami, ktorým predchádzalo krátke predstavenie ich vzniku a fungovania.

Takto uviazali spevom a tancom krásnu kyticu spomienok: FS Javorinka Miškech Dedinka, Dolinka a Klenotnica Bzince pod Javorinou, Kasanka Moravské Lieskové, Martin Janšto Košariská, Boršičané Boršice u Blatnice, Skupina z Babíc a Horněmčí, Javorina Strání, Detská folklórna skupina Javorinka Miškech Dedinka, DFS Horněmčí, deti zo ZŠ Bzince pod Javorinou, DFS Kornička Trenčín, FSk Chotár Prestavlky, FS Družba Trenčín, FS Vranovčan nad Topľou.

So slávnosťami súčasne prebiehali i sprievodné podujatia - rôzne atrakcie pre deti a prezentácia remesiel. Samozrejme, nechýbalo ani občerstvenie.

 

Touto cestou patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí sa na organizácii tohto podujatia podieľali. Od starostov obcí, účinkujúcich, organizačného výboru, konferencierov, jednotlivcov pri vyberaní vstupného, príprave občerstvenia, hasičov, stánkarov... po samotných návštevníkov, ktorí sa na tomto krásnom a vydarenom podujatí zúčasntili v hojnom počte!

 

Fotogaléria

Foto: Vladimír Brezinský