Lubina vo vojnových príbehoch

Vážení občania,

vyšla knižná publikácia "Lubina vo vojnových príbehoch". Jej autori Mgr. Ľudmila Fraňová, Ing. Oľga Hrabovská a Milan Ostrovský za dve desaťročia práce pre obec Lubina získavali od ľudí mnohé spomienky, fotografie, prečítali kroniky, prešli archívy, knižnice, naše i európske vojnové cintoríny a stretávali sa s mnohými významnými osobnosťami. To všetko im umožnilo poskladať mozaiku životných osudov tých, ktorí si zaslúžia, aby sa na nich nezabudlo. Na 254 stranách sa odohráva 80 zaujímavých príbehov, doplnených 86 čiernobielymi a 27 farebnými fotografiami.

Veríme, že kniha Vás zaujme, bude Vašim príjemným spoločníkom a obnoví Vám spomienky na náš kraj a ľudí.

Knihu si môžete zakúpiť u pani Mgr. Anny Neboháčovej, Lubina č. 342 a pani Ing. Oľgy Hrabovskej, Hrnčiarové č. 493.