Uvítanie detí do života

V sobotu dňa 16. novembra 2013 sa uskutočnilo v Sobášnej sieni Obecného úradu v Lubine slávnostné uvítanie detí do života. Malých Lubinčanov a Lubinčanky uvítal do života starosta obce Ing. Martin Beňatinský. Po slávnostnom príhovore zablahoželal pozvaným rodičom, zároveň im odovzdal pamätný list a darček. Prítomní rodičia detí sa podpísali do Pamätnej knihy obce Lubina. Slávnosť bola umocnená krásnym kultúrnym programom.