Zber veľkorozmerného odpadu

Dňa 11. októbra 2013 budú na území obce Lubina rozmiestnené veľkorozmerné kontajnery. Do veľkorozmerného kontajnera je možné ukladať veľkorozmerný odpad ako napr. starý nábytok (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, koberce a iné.

 

Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich, nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie), plasty, papier.


Rozmiestnenie jednotlivých kontajnerov:


Obec

- dolný koniec - autobusová zastávka

- pri parku

- pri bytovkách

- za humnami - smer Kráčiny


Hrabové - autobusová zastávka

Hrnčiarové - obchod

Miškech Dedinka - Požiarna zbrojnica

U Valenčíkov

Podkozince - pri bývalom obchode

Barina - autobusová zastávka

U Kľačkov - autobusová zastávka