Koncert speváckeho zboru slovenských učiteliek - OZVENA

Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA srdečne pozýva milovníkov zborového spevu na koncert, ktorý sa uskutoční

20. septembra 2013 o 18.hod. v evanjelickom kostole v Lubine. V repertoári sú zahrnuté sakrálne i svetské skladby známych slovenských i zahraničných skladateľov. Diriguje Doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc. Vstupné dobrovoľné!