Povinné očkovanie psov

Dňa 11. mája 2013 sa bude v obci Lubina vykonávať povinné očkovanie psov podľa nasledovného časového rozvrhu:

 

Lubina Kultúrny dom G. Zocha 8:00 - 9:00 hod.
Hrabové zastávka 9:15 - 9:30 hod.
Hrnčiarové obchod 9:45 - 10:15 hod.
Miškech Dedinka Osvetový dom Dr. M. Hodžu 10:30 - 10:45 hod
U Valenčíkov Križovatka 11:00 - 11:15 hod.
Podkozince bývalý obchod 11:30 - 12:00 hod.
Barina zastávka 12:15 - 12:30 hod.
U Kľačkov zastávka 12:35 - 12:45 hod.

 

Poplatok za zaočkovanie jedného psa je 5 EUR. V prípade záujmu sa bude vykonávať i čipovanie psov. Poplatok je 12 EUR za psa.

pes